Co nabízím

Nabízím širokou škálu dovedností, ať jako umělecký kovář nebo restaurátor. V mé práci dbám na originalitu a profesionalitu v oborech.

V uměleckém kovářství nabízím: brány, ploty, zábradlí, panty, kliky, umělecké plastiky, zahradní doplňky, krbové nářadí atd.

V restaurátorství se zabývám vyráběním replik, restaurováním či konzervováním historických předmětů. Provádím zlacení historických sakrálních i světských předmětů.

V oblasti GALERIE si můžete prohlédnout kovářské nebo restaurátorské (zrestaurované či zakonzervované) práce již zhotovené.

O mně

Uměleckým kovářem jsem se vyučil na Střední škole řemesel Demlova v Třebíči, kde jsem roku 2011 ukončil studium maturitní zkouškou. Po roční praxi jsem se rozhodl zvýšit si profesionální kvalifikaci studiem na Vyšší odborné škole restaurátorské v Písku, jejímž absolvováním jsem získal specializaci v oboru restaurování kovů s titulem DiS. rest.

V oboru restaurátorství kovů převážně restauruji, konzervuji a vyrábím repliky historických světských i sakrálních předmětů. V současnosti je mým zájmem i restaurování historických motocyklů značky Jawa. Navracím jim jejich originální stav a byly tématem mojí absolventské práce. Po absolutoriu v tomto oboru jsem se rozhodl rozšířit svoji kvalifikaci o specializaci v restaurování dřeva na téže škole.

Mé dosavadní zkušenosti ze studia zaručují, že již nyní nabízím kvalifikovanou a odbornou práci, jež si historické předměty zaslouží.

Účastním se různých kovářských setkání. Na hradě v Brtnici jsem roku 2013 získal čestné uznání za umělecké kovářské dílo „Karneval“.

Restaurátorství

Umělecká díla, historické památky a starožitnosti podléhají působení času a přírodních vlivů a také zásahům lidí, kteří je chtěli někdy neodborně opravit nebo zdokonalit.

Činnost restaurátora začíná důkladným průzkumem díla, včetně rentgenového průzkumu předmětů, zjištěním jeho provenience a historie. Dílo se musí pečlivě zdokumentovat a popsat ve stavu, v němž je restaurátor dostal. Na základě průzkumu si restaurátor vytvoří plán, jak by měla práce probíhat. U předmětů, které byly neodborně renovovány či znehodnoceny vlivem času a prostředí, se musí rozhodnout, které novější vrstvy či zdobné artikly odstraní a které bude obnovovat.

Závěrečnou fázi restaurování tvoří retušování, doplňování chybějících částí a povrchová úprava těch partií, které byly zničeny, a to pokud možno tak, aby nerušily celkový dojem. Nakonec se výsledek opět zdokumentuje a o provedené práci se napíše restaurátorská zpráva.

Umělecké kovářství

Umělecké kovářství je řemeslo zabývající se zpracováním oceli a jiných kovů za tepla. Již od nepaměti patřilo kovářství k nejvýznamnější oborům lidské činnosti.

Lze říci, že schopnost zpracovávat železnou rudu patří k jednomu ze základních způsobů nahlížení na vyspělost starověkých civilizací.

Podle stupně vývoje lze hodnotit nejen kvalitu zpracování předmětů, ale i množství specializace.

Kontaktní údaje